ประเภทเครื่องจักร

Rainer Naroska Engineering มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาดและให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงด้วยบริการระดับผู้เชี่ยวชาญในขณะเดียวกันทาง บริษัทยังให้ความสำคัญและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของลูกค้าแต่ละท่านที่มีจุดประสงค์การใช้งาน เครื่องจักรของเราในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ด้วยความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่าน รวมกับผลงานด้านการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ Naroska เป็นผู้นำในการเลื่อนระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะให้อยู่ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

CNC Sheet Feed Presses

ในปีพ.ศ. 2539 บริษัท Rainer Naroska Engineering ได้ทำการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่อง CNC Sheet Feed Presses (4-axis zig-zag feeders) ซึ่งสามารถทำงานด้วยความเร็วสูงสุดโดยไม่มี idle stroke ในระหว่างที่เครื่องทำการเปลี่ยนแผ่น Sheet ซึ่งในระยะเวลานั้น Naroska เป็นผู้บุกเบิกและยังสร้างชื่อเสียงในการออกจำหน่ายเครื่อง sheet feed presses ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีการคิดค้น servo drives ขึ้น บริษัทของเรา จึงเป็นผู้ริเริ่มให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันเครื่อง Sheet Feed Presses สำหรับ single-row multi-cavity tools ที่บริษัท Rainer Naroska Engineering ของเราได้ทำการพัฒนาขึ้นมานั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูง และคุ้มค่าคุ้มราคาต่อการลงทุน

Topit Machines

ในปีพ.ศ. 2538 บริษัืท Naroska ได้ทำการจดลิขสิทธิ์เครื่องจักร TOPIT เป็นเครื่องแรก ด้วยระดับความเร็วสูงสำหรับการ Forming และ Lining ของ lug cap. ด้วยการออกแบบที่มีความเป็นเอกลักษ์นี้ เป็นการออกแบบที่ได้รับการพัฒนามาจากเครื่อง rotary cap forming และ lining เดิมของ Naroska โดยเครื่องจักรนี้ได้ถูกจำหน่ายหลังจากการหมดอายุของลิขสิทธิ์ของเครื่อง White Cap สำหรับ lug cap เครื่อง TOPIT รุ่นใหม่นี้โดดเด่นทั้งเรื่องความเร็วและ flexibility ซึ่งต่อมาถูกตั้งให้เป็นมาตรฐานของโลกในการผลิต lug cap เนื่องจากการใช้งานของเครื่องนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นเทียบเทียมได้ TOPIT จึงเป็นผู้นำด้านการผลิต lug cap มาถึงปัจจุบันนี้

POE SYSTEMS

ในปีพ.ศ. 2550 บริษัท Rainer Naroska Engineering ได้ผลิตเครื่องจักรประเภท Seal-Topit เป็นเครื่องแรกซึ่งเป็นระบบ linear end-to-ring convention และ foil sealing สำหรับผลิตกระป๋องประเภท peel-off ends ในขณะนั้นเครื่องจักรสำหรับการผลิต peelable end ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรนี้ ถือว่าเป็นเครื่องที่สามารถทำงานได้เร็วที่สุดในโลก และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในระยะเวลาต่อมาทางบริษัท Naroska ยังได้มีการพัฒนาและได้ทำการจดลิขสิทธิ์เครื่องจักร ประเภทใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ทะเบียนการค้าชื่อ SmoothPEEL เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรการผลิต peelable ends ในด้านต่างๆเช่น เพื่อให้สามารถใช้งานแบบ continuous retort สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารได้

EOE SYSTEMS

ในปีพ.ศ. 2554 ทางบริษัท Naroska ได้ทำการบุกเบิกตลาดอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มด้วยการนำ EOE systems มาพัฒนาเป็นระบบ compact conversion presses ซึ่งใช้สำหรับ outputs ตั้งแต่ 300 ถึง 800 epm. อีกทั้งบริษัทได้นำ complete backend มารวมเข้ากับระบบ traditional end making ทำให้ Naroska ประสบความสำเร็จสามารถทำ turnkey EOE systems ได้โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานของลูกค้า ง่ายต่อการควบคุม สามารถปรับตั้งค่าได้ตามความต้องการของลูกค้า capcity ของการผลิตอยู่ที่ระดับความเร็วขั้นพื้นฐานถึงปานกลาง ในปีพ.ศ. 2555 และปีพ.ศ. 2556 ทางบริษัทได้ทำการติดตั้ง Production line โดยเป็นระบบ EOE เครื่องแรกสำหรับอาหาร (ø73-99) และสำหรับเครื่องดื่ม (SOT200) ตามลำดับ

TTP TRANSFER PRESSES

ในปีพ.ศ. 2555 Naroska ได้ทำการริเริ่มปรับปรุง TTP Transfer Presses รุ่น high-speed version ที่เป็นที่นิยมสำหรับการผลิตกระป๋องบรรจุอาหารแบบ 2-piece  โดยเครื่องแรกที่ได้รับการปรับปรุงคือ 63-ton Redraw และ Trim Press (4-lane transfer) ซึ่งมีระดับความเร็วสูงถึง 170 stokes/นาที สามารถผลิตได้ 680 กระป๋อง/นาที ซึ่งถือว่าเป็นความเร็วสูงสุดในโลกสำหรับเครื่องจักรประเภทเดียวกัน โดย TTP-Presses รุ่นใหม่นี้ใช้สำหรับผลิตได้ทั้งกระป๋องสตีลหรืออลูมิเนียมรูปทรงกลมหรือรูปทรงอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ 3, 4 และ 5 เลน ตามความต้องการของลูกค้า (4 operations each ; 3 redraw พร้อม trim)