METPACK 2023 - see us at METPACK! Essen/Germany, May 02 - 06, 2023. Hall 3, booth 3B61.

company profile

เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะอย่างครบวงจร ธุรกิจหลักของบริษัืทประกอบไปด้วยการ ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับผลิตภาชนะบรรจุอาหาร ฝาปิดขวดโหล แก้วหรือขวดบรรจุเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลายาวนานตั้งแต่ีพ.ศ. 2489 บริษัท Rainer Naroska Engineering เป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะก้าวหน้าและสามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้ Rainer Naroska Engineering เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมและได้รับการยกย่องว่าเป็น Traditional European Press Manufacturer ที่กว้างขวางที่สุดในเครืออุตสาหกรรมนี้

THE TRADITION OF A STRONG BRAND

“Naroska ได้รับการนับถืิอเรื่องการรักษาคำมั่นสัญญา ที่ให้ไว้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา ทั้งด้่านคุณภาพและประสิทธิภาีพ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ของ Naroska ล้วนแสดงให้เห็นถึง ความใส่ใจที่เราได้มีให้กับลูกค้า ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านลูกค้าไว้วางใจให้เรามีส่วนร่วมช่วยให้ธุรกิจของท่าน ประสบความสำเร็จ ทีมงาน Naroska พร้อมที่จะให้บริการท่าน อย่างผู้เชี่ยวชาญเำพื่อให้ท่านพร้อมสู้ ในธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันที่สูงนี้” Janine Naroska

PHILOSOPHY OF INNOVATION

“เรารับฟัง เราคิด เราเสนอทางออกที่ดีที่สุดให้กับท่าน จากประสบการณ์การมากกว่า 60 ปี บริษัทของเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี เครื่องจักรของทาง Naroska ทุกเครื่องได้รับการพัฒนาและผลิต ภายใต้การควบคุมอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเรามีความ พอใจสูงสุด” Marcus Naroska

VISIONARY THINKING

“Everybody is cooking with water” เพื่อนผม Rainer ได้กล่าวไว้ มนุษย์ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยน้ำ มันคือการมองระยะไกล การคิด รักษาคำพูด และใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่าง เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเราโดดเด่น ด้วยแรงบรรดาลใจในการริเริ่มของ Rainer ทำให้เรามีแรงพลักดันให้สรรหาสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา” Jochen Lachnitt

OPEN MINDS – OPEN SYSTEMS

“ แผนกควบคุมและระบบไฟฟ้าของเีรามีมาตรฐานคุณภาำพระดับสูง ในขณะเดียวกันยังต้องสามารถทำให้ง่ายต่อการใช้งาน สำหรับทุกคน ดังนั้นเราจึงใส่ใจเป็นพิเศษที่จะพัฒนาและปรับปรุง ทุกรายละเอียดให้ชิ้นส่วนของ เครื่อง Naroska ให้ได้มาตรฐานสูงสุด รวมทั้งชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตมาจากวัสดุคุณภาพสูง การใช้งา่น software และ controller ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่พร้อมเพรียง ซี่งทำให้เราสามารถผลักดันมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นได้ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา ” Frank Eickmann

LOCATIONAL ADVANTAGES

“ โรงงานของเราตั้งอยู่ในเมือง OWL/Bielefeld ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจหลักของอุตสาหกรรมเครื่องกลและ อาหาร ประกอบไปด้วยโรงงานชื่อดังมากกว่า 140,000 โรงงาน อาทิเช่น Gildemeister, Durkopp Adler, Miele, Dr. Oetker) แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่มีความสงบ อีกทั้งยังเป็นเืมืองที่เรา สามารถวางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆแล้ว เรายังสามารถสร้าง Product ด้วยราคาต้นทุนทีุุ่ถูกกว่า เนื่องจากโรงงานผลิตวัสดุชื่อดังตั้งอยู่ในเมืองนี้เช่นกัน ดังนั้นเรามองเห็นว่าบริเวณนี้เหมาะสมที่สุดในการก่อตั้งโรงงาน เราสร้างความมั่นคง ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด Product  ทุกชิ้นของเราถูกผลิตออกมา ภายใต้การควบคุมให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสูง และเหมาะสมกับราคา” Ralf Oberschachtsiek